Co jsou to sluneční fólie na okna budov.

Sluneční folie na skla budov jsou instalovány nejen na ochranu interiéru před slunečním zářením, ale slouží i jako izolace proti úniku tepla přes skleněné plochy z místnosti.
Sluneční fólie v letních měsících snižují náklady na provoz klimatizací a v zimních měsících snižují náklady na vytápění objektů. Jejich ekonomická návratnost je velice rychlá a efektivní. Sluneční folie se rozdělují na dvě základní skupiny:
1) vnitřní (interiérové fólie)
Používají se především na výlohy na ostatní jednoduchá skla, na dvojitá skla lze použít jenom vybrané druhy folií se sníženou reflexí.
2) vnější (exteriérové fólie)
Tyto folie se lepí na vnější stranu skel a vytvářejí maximální ochranu proti slunečnímu záření a dokáží snížit v letním období teplotu uvnitř místností o mnoho stupňů a zároveň zamezí pohledu z vně do zasklených prostor.
Hlavní výhody slunečních fólií na okna budov
Sluneční folie jsou důležitým pomocníkem při úsporách nákladů na energie. V letních měsících je úspora na provozu klimatizace až 80 % a v zimních měsících je množství odražené tepelné energie zpět do místnosti až 30 %. Z těchto čísel je možno vypočítat návratnost investice do aplikace fólií.
Významnou výhodou je tepelná a světelná pohoda a to nejen v kancelářích. Ostrý sluneční svit oslňuje a obtěžuje i tepelně a to i při maximálním výkonu klimatizace. Sluneční folie všem těmto jevům zabrání a napomůžou k vyšší pracovní produktivitě.
Sluneční fólie Vám zajistí zároveň i soukromí a v neposlední řadě slouží i jako architektonický prvek.
 


Warning: Table 'root_1000086.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:95:\"Table 'root_1000086.watchdog' doesn't exist\nquery: SELECT MAX(wid) FROM watchdog\";s:5:\"%file\";s:67:\"/srv/_container/_1000086/web/content/www/modules/dblog/dblog.module\";s:5:\"%line\";i:105;}', 3, '', 'http://kavyt.cz/co-jsou-slune%C4%8Dn%C3%AD-f%C3%B3lie-na-okna-budov', '', '3.236.112.70', 1721655781) in /srv/_container/_1000086/web/content/www/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table 'root_1000086.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:108:\"Table 'root_1000086.watchdog' doesn't exist\nquery: DELETE FROM watchdog WHERE wid <= -1000\";s:5:\"%file\";s:67:\"/srv/_container/_1000086/web/content/www/modules/dblog/dblog.module\";s:5:\"%line\";i:106;}', 3, '', 'http://kavyt.cz/co-jsou-slune%C4%8Dn%C3%AD-f%C3%B3lie-na-okna-budov', '', '3.236.112.70', 1721655781) in /srv/_container/_1000086/web/content/www/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table 'root_1000086.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:418:\"Table 'root_1000086.watchdog' doesn't exist\nquery: INSERT INTO watchdog\n (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp)\n VALUES\n (0, 'cron', 'Cron run completed.', 'a:0:{}', 5, '', 'http://kavyt.cz/co-jsou-slune%C4%8Dn%C3%AD-f%C3%B3lie-na-okna-budov', '', '3.236.112.70', 1721655781)\";s:5:\"%file\";s:67:\"/srv/_container/_1000086/web/content/www/modules/dblog/dblog.module\";s:5:\"%line\";i:144;}', 3,  in /srv/_container/_1000086/web/content/www/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table 'root_1000086.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:437:\"Table 'root_1000086.watchdog' doesn't exist\nquery: INSERT INTO watchdog\n (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp)\n VALUES\n (0, 'cron', 'Cron run completed (via poormanscron).', 'a:0:{}', 5, '', 'http://kavyt.cz/co-jsou-slune%C4%8Dn%C3%AD-f%C3%B3lie-na-okna-budov', '', '3.236.112.70', 1721655781)\";s:5:\"%file\";s:67:\"/srv/_container/_1000086/web/content/www/modules/dblog/dblog.module\";s:5:\"%line\";i:1 in /srv/_container/_1000086/web/content/www/includes/database.mysqli.inc on line 128